Руслана Лижичко

Прощання з диско [mp3]

Пісня з кінофільму "Вам і не снилося" [mp3]

Я тебе люблю (гірська балада) [mp3]


Прощання з диско

Сонце на заході дня,
Мить лише - щастя нема.
Юність у небі вогнем промайне,
Може нас вітер несе,
Світло далеких зірок
Кличе - зроби перший крок,
І я відшукаю загублений рай,
Казка дитинства прощай.

Приспів:

Я забуваю дорогу в минуле,
Вертатися марно, воно промайнуло,
І це мій перший крок
Крізь терни до зірок.

Перших цілунків вогонь
Більше не гріє долонь.
Сльози проллються дощем восени
Там, де лишаються сни.
Першу любов відпусти,
Час відкривати світи,
Більше у снах ти мене не шукай,
Перше кохання, прощай.

Приспів.

Вітер покаже мені
Шлях, де зірками палають вогні.
Знаю, мені зупиняти не слід.
В мрію чарівний політ,
Диско шалених часів
Знов спалахне і розтане без слів,
Музика щастя веде мене вдаль,
Я не сумую,прощай.

Приспів.

Прощание с диско

Солнце на западе дня,
Мгновение лишь - счастья нет.
Юность в небе огнём промелькнёт,
Может, нас ветер несёт,
Свет далёких звёзд
Зовёт - сделай первый шаг,
И я отыщу затерянный рай,
Сказка детства, прощай.

Припев:

Я забываю дорогу в прошлое,
Возвращаться напрасно, оно промелькнуло,
И это мой первый шаг
Сквозь тернии к звёздам.

Первых поцелуев огонь
Больше не греет ладоней.
Слёзы прольются дождём осенью
Там, где остаются сны.
Первую любовь отпусти,
Время открывать миры,
Больше в снах ты меня не ищи,
Первая любовь, прощай.

Припев.

Ветер покажет мне
Путь, где звёздами пылают огни.
Знаю, мне останавливаться не следует.
В мечту волшебный полёт,
Диско безумных времён
Снова вспыхнет и растает без слов,
Музыка счастья ведёт меня вдаль ,
Я не грущу, прощай.

Припев.


наверх


Пісня з кінофільму "Вам і не снилося"


Вітер старі імена розвиває,
Нема вже дороги в покинутий рай,
Якщо в юрбі ти мене не впізнаєш,
Не повернеш мене,
Не повернеш мене,
Любий, прощай...

Я залишаю твій берег -
це час розправляє вітрила, знай!
Сонце сідає і зорі вертаються,
Казка моя, прощай.
Знаю, колись тебе знайде, неначе мелодія,
Нами давно забута,
З давніх давен ніжним вітром занесений
Подих із мого сна.

Ти віднайди, ти віднайди, ти віднайди
Мене в минулому, там, де панує весна.

Там де у диханні ночі останнього слова
Тремтить луна.
Ти пригадай кожну мить, кожен крок
У безмежно далеких снах.
Була, а може здавалось, що справжня
Кохання весна нескінченно рання,
Знов спалахне і розтане без відчаю,
Наче омана.

Знай, це - не сон. Знай, це - не сон.
Знай, це - єдина правда, вічності істина.

Песня из к/ф "Вам и не снилось"
(дословный перевод)

Ветер старые имена развевает,
Нет уже дороги в покинутый рай,
Если в гурьбе ты меня не узнаешь,
Не возвратишь меня,
Не возвратишь меня,
Дорогой, прощай...

Я оставляю твой берег -
это время расправляет паруса, знай!
Солнце садится и звёзды возвращаются,
Сказка моя, прощай.
Знаю, когда-то тебя найдёт, будто мелодия,
Нами давно забытое,
С давних времён нежным ветром занесённое
Дыхание из моего сна.

Ты найди, ты найди, ты найди
Меня в прошлом, там, где властвует весна.

Там где в дыхании ночи последнего слова
Дрожит эхо.
Ты припомни каждый миг, каждый шаг
В беспредельно далёких снах.
Была, а может казалось, что настоящая
Любовь, весна бесконечно ранняя,
Снова вспыхнет и растает без отчаяния,
Будто обман.

Знай, это - не сон. Знай, это - не сон.
Знай, это - единая правда, вечности истина.

* * *

Песня из к/ф "Вам и не снилось" (оригинал)

Ветер ли старое имя развеял,
Нет мне дороги в мой брошенный край.
Если увидеть пытаешься издали,
Не разглядишь меня,
Не разглядишь меня,
Друг мой, прощай!

Я уплываю, и время несёт меня с края на край,
С берега к берегу, с отмели к отмели, друг мой, прощай!
Знаю, когда-нибудь с дальнего берега, с дальнего прошлого
Ветер весенний ночной принесёт тебе вздох от меня.

Ты погляди, ты погляди, ты погляди
Не осталось ли что-нибудь после меня.

В полночь забвенья, на поздней окраине жизни твоей,
Ты погляди без отчаянья, ты погляди без отчаянья,
Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного прошлого, будто случайного,
Примет ли облик безвестного прошлого, будто случайного.

Это не сон, это не сон,
Это вся правда моя, это истина.
Смерть побеждающий вечный закон - это любовь моя...
Это любовь моя... это любовь моя...


наверх


Я тебе люблю (гірська балада)
/муз.: Руслана, сл.: Руслана, Олександр Ксенофонтов/

За безмежний світ,
Що відкрив мені,
За мовчання лід,
Божевільні дні,
За тепло долонь,
У яких одна – Я...
За нестерпний біль,
За нестримну мить,
Що розквітла вже,
І за все, що спить,
За хмільну жагу,
Перший опік вуст,
За любов твою –
Я тебе люблю...

За несправжність зрад,
Безпорадність слів,
За зірки понад,
За свавілля снів,
За останній крок,
За минулу ніч,
А там – тепло зірок...
Там, де був наш дім,
А тепер – нема,
Там, де падав сніг,
А тепер – весна,
Там, де ми - у снах,
Там, де сни – про нас,
Там, в чужім краю, -
Я тебе люблю...

Не віддам тебе крапельці роси,
Сонцю не віддам, навіть не проси,
Не віддам тобі мрій зрадливих спів –
У вогні вогнів...
І коли тремчу
Від твоїх долонь,
І коли одна
В сумнівах безсонь.
Сумнівам не дам,
Не віддам землі,
Не віддам вогню –
Я тебе люблю...

Я тебя люблю (горская баллада)
/муз.: Руслана, сл.: Руслана, Александр Ксенофонтов/

За бескрайний мир,
Что ты мне открыл,
За молчанья лёд,
И безумья дни,
За тепло ладонь,
В которых одна – Я…
За нестерпимую боль,
За неукротимый миг,
Что расцвёл уже,
И за всё, что спит,
За хмельную страсть,
Первый уст ожог,
За любовь твою –
Я тебя люблю…

За нереальность измен,
Неутешность слов,
За звёзды в вышине,
За своеволье снов,
За последний шаг,
За минувшую ночь,
А там – тепло звёзд…
Там, где был наш дом,
А теперь – нет,
Там, где падал снег,
А теперь – весна,
Там, где мы - в снах,
Там, где сны – о нас,
Там, в чужом краю, -
Я тебя люблю…

Не отдам тебя капельке росы,
Солнцу не отдам, даже не проси,
Не отдам тебе мечтаний изменчивых песнь –
В огне огней…
И когда трепещу
От ладоней твоих,
И когда одна
В сомнениях бессоний.
Сомненьям не предам,
Не отдам земле,
Не отдам огню –
Я тебя люблю…


наверх