Оксана Білозір

Бойківчанка

Покаяння

Білі чайки


Бойківчанка
/муз.: О. Сердюк, сл.: М. Воньо/

На полонину приходи
В весняний ранок,
Побачиш танці
Наших ніжних бойківчанок.
Та тільки в очі не дивись, }
Бо закохаєшся колись, } 2 рази
І сон спокійний пропаде }
Вночі і вдень. }

Приспів:

Моїх очей зоря ясна
Чарує хлопців, як весна,
І в юне серце сипле жар
Така краса.
Дан-дана-дана-дана-дан,
Дан-дана-дана-дана-дан.
І в юне серце сипле жар
Така краса.

Перестороги ті
Я слухати не хочу,
Би подивився бойківчанці
Прямо в очі,
Бо я безсоння не боюсь, }
І всю любов палку свою } 2 рази
Віддам за очі, за вуста }
І ніжний стан. }

Приспів (2 рази):

Твоїх очей зоря ясна
Мене чарує, як весна,
І в юне серце сипле жар
Твоя краса.
Дан-дана-дана-дана-дан,
Дан-дана-дана-дана-дан.
І в юне серце сипле жар
Твоя краса.

Бойковчанка*
/муз.: О. Сердюк, сл.: М. Воньо/

На полонину приходи
Весенним утром,
Увидишь танцы
Наших нежных бойковчанок.
Да только в очи не гляди,
А то влюбишься, поди,
И сон спокойный пропадёт
И днём и ночью.

Припев:

Моих очей ясная звезда
Парней чарует, как весна,
И в юное сердце сыплет жар
Такая красота.
Дан-дана-дана-дана-дан,
Дан-дана-дана-дана-дан.
И в юное сердце сыплет жар
Такая красота.

Предостереженья те
Я слушать не хочу,
Посмотрел бы бойковчанке
Прямо в очи,
Ведь я бессонницы не боюсь,
И всю любовь пламенную свою
Отдам за очи, за уста
И нежный стан.

Припев (2 раза):

Твоих очей ясная звезда
Меня чарует, как весна,
И в юное сердце сыплет жар
Такая красота.
Дан-дана-дана-дана-дан,
Дан-дана-дана-дана-дан.
И в юное сердце сыплет жар
Такая красота.

* Бойки – украинская народность, живущая в Карпатах.


наверх


Покаяння
/муз.: Ірина Кириліна, сл.: Ганна Чубач/

Я зла не творила,
А каятись буду
За те, що любила,
За те, що забуду,
За те, що тягнуся
До зірки рукою,
І світ ображаю
Слізьми за тобою.

Життєвої сили
Стає в мені мало,
Я зла не творила, -
Добро покарало.
Ніхто не врятує,
Ніхто не поможе,
Хоч трошки терпіння
Пошли мені, боже.

Приспів:

Я, мов осінній птах,
В синіх небесах
Стомлено кружляю.
Це – мій безмежний світ,
Відчаю політ,
Де землі немає.

Хоч трошки терпіння,
Хоч трошки розради,
Нехай не радіє
Велика неправда,
Що вірила марно,
Любила даремно –
Врятуй мене, боже,
Як можеш од мене.

Приспів (2 рази):

Я, мов осінній птах,
В синіх небесах
Стомлено кружляю.
Це – мій безмежний світ,
Відчаю політ,
Де землі немає.

Покаяние
/муз.: Ирина Кирилина, сл.: Анна Чубач/

Я зла не творила,
А каяться буду
За то, что любила,
За то, что забуду,
За то, что тянусь я
К звезде рукою,
И мир обижаю
Слезами по тебе.

Жизненной силы
Становится во мне мало,
Я зла не творила –
Добро покарало.
Никто не спасёт,
Никто не поможет,
Хоть немного терпения
Пошли мне, боже.

Припев:

Я, словно осенняя птица,
В синих небесах
Утомлённо кружу.
Это – мой бескрайний мир,
Отчаянья полёт,
Где земли нет…

Хоть немного терпения,
Хоть немного утешения,
Пусть не радуется
Большая неправда,
Что верила тщетно,
Любила напрасно –
Спаси меня, боже,
Как можешь от меня.

Припев (2 раза):

Я, словно осенняя птица,
В синих небесах
Утомлённо кружу.
Это – мой бескрайний мир,
Отчаянья полёт,
Где земли нет…


наверх


Білі чайки
/муз. і сл.: Юрій Терський/

Я стою на причалі
І згадую літо,
Білі чайки вгорі
Так кружляють собі,
Мов слова, що в розлуку
Не хочуть летіти,
Тут любов засвітила
Погаслі вогні.

Приспів:

А над морем нині знову
Берег світиться любов’ю
Від твого почуття,
Що зі мною все життя.
Білі чайки в синім небі –
Це живі слова для тебе,
Може я в цім листі
Вся відкриюся тобі.

А бузковий туман
Знов лягає на хвилі,
Стежка місячна
Світить на тихій воді,
Я пригадую ніч,
Як з тобою щасливі
Ніжно глянули
В очі любові тоді.

Приспів.

Це живі слова для тебе...

Приспів.

Белые чайки
/муз. и сл.: Юрий Терский/

Я стою на причале
И вспоминаю лето,
Белые чайки в вышине
Так кружатся себе,
Словно слова, что в разлуку
Не хотят лететь,
Здесь любовь зажгла
Погасшие огни.

Припев:

А над морем ныне снова
Берег светится любовью
От твоего чувства,
Что со мной всю жизнь.
Белые чайки в синем небе –
Это живые слова для тебя,
Может я в этом письме
Вся откроюсь тебе.

А сиреневый туман
Снова ложится на волны,
Лунная дорожка
Светится на тихой воде,
Я вспоминаю ночь,
Как с тобой счастливые
Нежно посмотрели
В очи любви тогда.

Припев.

Это живые слова для тебя…

Припев.


наверх