Koncz Zsuzsa

Ha én rózsa volnék [mp3]

Kertész leszek [mp3]

Valahol egy lány [mp3]

A Kárpáthyék lánya [mp3]

Miért hagytuk, hogy így legyen [mp3]


Ha én rózsa volnék
/Szerzõ: Bródy János/

Ha én rózsa volnék
nem csak egyszer nyílnék
Minden évben négyszer
virágba borulnék
Nyílnék a fiúnak
nyílnék én a lánynak
Az igaz szerelemnek
és az elmúlásnak

Ha én kapu volnék
mindig nyitva állnék
Akárhonnan jönne
bárkit beengednék
Nem kérdezném tõle
hát téged ki küldött
Akkor lennék boldog
ha mindenki eljött

Ha én ablak volnék
akkora nagy lennék
Hogy az egész világ
láthatóvá váljék
Megértõ szemekkel
átnéznének rajtam
Akkor lennék boldog
Ha mindent megmutattam

Ha én utca volnék
mindig tiszta lennék
Minden áldott este
fényben megfürödnék
És ha egyszer rajtam
lánckerék taposna
Alattam a föld is
sírva beomolna

Ha én zászló volnék
sohasem lobognék
Mindenféle szélnek
haragosa volnék
Akkor lennék boldog,
ha kifeszítenének
S nem lennék játéka
mindenféle szélnek

Если б я была розой
/автор Янош Броди/

Если бы я была розой
я не только б единожды цвела
Каждый год четыре раза
покрывалась бы цветами
Расцветала бы для юноши
распускалась бы для девушки
Для верной любви
и для прощанья навек.

Если б я была воротами
всегда стояла бы открытой
Хоть откуда пришедшего
любого впускала бы
Не спрашивала бы его
кто же тебя послал
Тогда я стала бы счастлива
если б все пришли

Если б я была окном
тогда большим стала бы
Чтобы весь мир
становился видным
Сочувственным взглядом
посмотрели бы на меня
Тогда я стала бы счастлива
если б всё показала

Если б я была улицей
всегда чистой была бы
Каждый благословенный вечер
купалась бы в огнях
И если однажды меня
стальные колёса растопчут
Подо мной бы и земля
в плаче провалилась

Если б я была знаменем
никогда не развевалась бы
Любым ветрам
противником была бы
Тогда я стала бы счастлива
если б меня воздвигли
И я не стала бы игрушкой
для разных ветров


наверх


Kertész leszek
/Album: Miért hagytuk, hogy így legyen?
Szerző(k): Bródy János / József Attila/

Kertész leszek, fát nevelek,
Kelő nappal én is kelek.
Nem törodöm semmi mással,
Csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom
Kedvesem lesz virág áron.
Ha csalán lesz, azt se bánom,
Igaz lesz majd a virágom.

Ha már elpusztul a világ,
Legyen a sírjára virág.

Tejet iszok és pipázok,
Jó híremre jól vigyázok.
Nem ér engem veszedelem,
Magamat is elültetem.

Ha már elpusztul a világ,
Legyen a sírjára virág.

Kell ez nagyon, igen nagyon
Napkeleten, napnyugaton.
Ha már elpusztul a világ,
Legyen a sírjára virág.
Ha már elpusztul a világ,
Legyen a sírjára virág…

Стану садовником
/муз. Аттила Йожеф – сл. Янош Броди/
 

Стану садовником, деревья выращивать,
С восходящим солнцем и я поднимаюсь,
Ни о ком другом так не забочусь,
Как о привитом цветке.

Все привитые мною цветы
С каждым цветком становятся всё дороже.
Если крапивой окажется, не расстроюсь,
Верю, что станет моим избранным цветком.

Если уже погибает мир,
Вот - на его могилу цветок.

Пью молоко и курю трубку,
Добрых вестей по-хорошему остерегаюсь.
Не касается меня опасность,
Себя тоже пересаживаю.

Если уже погибает мир,
Вот - на его могилу цветок.

Нужно очень это, да очень
На восходе, при закате.
Если уже погибает мир,
Вот - на его могилу цветок.
Если уже погибает мир,
Вот - на его могилу цветок.


наверх


Valahol egy lány
/Album: Miért hagytuk, hogy így legyen?
Szerző(k): Illés Lajos / Bródy János/

Valahol egy lány hófehérben jár
Ő a legszebb messze földön

Hívja őt egy nap az öreg király
Feleségül megkívánja,
de így szól a lány:

A királyé nem leszek, nem leszek
Akkor inkább elmegyek, elmegyek
Soha vissza nem jövök, nem jövök már

Valahol egy lány feketében jár
Arca sápadt, nem beszélhet

Hívja őt egy nap az öreg király
Hova mennél, szép leányom?
Gyere hozzám!

A királyé nem leszek...

Valahol egy lány sehova sem jár
Szép titokban eltemették

Hívja őt egy nap az öreg király
Szörnyű mérges, hogyha nem jön
Mit tehet mást?

A királyé nem leszek...

Valahol itt van ez…

Где-то там девушка
/муз. Лайош Иллеш – сл. Янош Броди/
 

Где-то девушка в белоснежном наряде идёт
Она самая красивая на всей земле

Позвал её однажды старый король
Захотел жениться,
Но так ответила девушка:

Королевой не стану, не стану
Уж лучше уеду, уеду
Никогда не вернусь, уже не вернусь

Где-то девушка в чёрном идёт
Её лицо бледно, не может говорить

Позвал её однажды старый король
Куда идёшь, моя красавица?
Иди ко мне!

Королевой не стану, не стану…

Где-то девушка никуда не идёт
Тайну прекрасную скрывает

Позвал её однажды старый король
Страшно сердитый, что она не идёт
Что тут поделаешь?

Королевой не стану, не стану…

Где-то там это было…


наверх


A Kárpáthyék lánya
/Album: Miért hagytuk, hogy így legyen?
Szerző(k): Szörényi Szabolcs - Bródy János/

1. A Józsefváros mélyén, hol sötétek a fények,
Egy szőke lányt neveltek az ötvenes évek.
A Kárpáthyék lánya félig volt csak árva,
Az apja eltűnt, s a család hiába várta.

2. A Józsefváros mélyén, hol a házak összebújtak,
Ki tudta 56-ban, mit hoz a holnap.
A Kárpáthyék lánya a randevúra várva
Egész nap egy dalt dúdolt magába.

3. A Józsefváros mélyén, hol a házak összesúgtak,
A viharban egy lányszív lángra gyulladt.
És együtt mentek el a sarki cukrászdába,
S a fiú befizette egy stefániára.

4. A Kárpáthyék lánya egy dalt dúdolt magába
Mikor egy nap a ház rádőlt a cukrászdára.
A Kárpáthyék lánya egy dalt dúdolt magába
Mikor az első szerelmét hiába várta.

5. A Józsefváros mélyén, hol a házak összedőltek,
Ma toronyházak állják útját a fénynek.
A Kárpáthyék lánya kinn él Amerikába,
Van autója és New Jerseyben háza.

6. A férje francia és van két nagy fia,
A nagyobbik egy new wave-banda sztárja.
De vannak bizonyos esték, mikor csend borul a házra,
És ő egy régi dalt dúdol magába.

7. A Kárpáthyék lánya egy dalt dúdol magába,
És emlékezik a régi cukrászdára.
A Kárpáthyék lánya egy dalt dúdol magába,
És az első szerelmét újra várja.

8. A Kárpáthyék lánya ma kinn él Amerikába,
Van autója és New Jerseyben háza.
A Kárpáthyék lánya egy dalt dúdol magába,
És látogatóba jön Magyarországra.

9. A Kárpáthyék lánya elmegy a cukrászdába,
És befizet 33 stefániára.

Дочь Карпати
/муз. Саболч Сёреньи – сл. Янош Броди/
 

1. В глубине Йожефвароша, где сумрачные огни,
Белокурую девочку воспитали пятидесятые годы.
Дочь Карпати только наполовину была сиротой,
Её отец пропал, и семья напрасно ждала его.

2. В глубине Йожефвароша, где дома прижимались друг к другу,
Кто знал это в 56-м, что принесёт "завтра".
Дочь Карпати в ожидании свидания
Весь день напевала себе песенку.

3. В глубине Йожефвароша, где дома перешёптывались,
Во время бури девичье сердце вспыхнуло огнём.
И вместе пошли в кондитерскую на углу
И мальчик купил штэфаниару*.

4. Дочь Карпати напевала себе песенку
Когда однажды дом упал на кондитерскую.
Дочь Карпати напевала себе песенку
Когда первую свою любовь ждала напрасно.

5. В глубине Йожефвароша, где дома обрушивались,
Сегодня высотки стоят и заслоняют свет.
Дочь Карпати живёт за границей в Америке
Имеет авто и дом в Нью Джерси.

6. Её муж француз и у неё два взрослых сына,
Старший – звезда new wave – группы.
Но бывают ясные вечера, когда тишина опускается на дом,
И она старую песню напевает себе.

7. Дочь Карпати напевает себе песенку
И вспоминает старую кондитерскую.
Дочь Карпати напевает себе песенку
И снова ждёт первую любовь.

8. Дочь Карпати живёт за границей в Америке
Имеет авто и дом в Нью Джерси.
Дочь Карпати напевает себе песенку
И гостьей уезжает в Венгрию.

9. Дочь Карпати идёт в кондитерскую
И покупает 33 штэфаниары.

* Штэфаниара – вид пирожного.


наверх


Miért hagytuk, hogy így legyen
/Album: Miért hagytuk, hogy így legyen?
Szerző(k): Illés Lajos - Bródy János/

Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa
Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra
Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsátunk
Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk

Virágok közt veled lenni
tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már
miért hagytuk, hogy így legyen.

Virágok közt veled lenni
tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már
nem ad választ ma senki sem.

El ne hidd azt, bárki mondja, hogy ez jó így
El ne hidd, hogy minden rendben, bárki szédít
El ne hidd, hogy megváltoztunk vezényszóra
El ne hidd, hogy nyílik még a sárga rózsa

Virágok közt veled lenni
tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már
miért hagytuk, hogy így legyen.

Virágok közt veled lenni
tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már
nem ad választ ma senki sem.

Почему так оставили - да будет так
/муз. Лайош Иллеш – сл. Янош Броди/
 

Ты думаешь, что ещё распускается жёлтая роза
Ты думаешь, что слушаем лживые речи
Ты думаешь, что всегда всех прощаем
Ты думаешь, что отрекаемся от всего, о чём мечтаем

Среди цветов с тобою быть
Знаю, было бы прекрасно, дорогой мой
Нет цветка, тебя нет уже
Почему оставили – да будет так

Среди цветов с тобою быть
Знаю, было бы прекрасно, дорогой мой
Нет цветка, тебя нет уже
Не даёт ответа сегодня никто.

Не верь в то, когда кто-то говорит, что это так хорошо,
Не верь, что всё в порядке – кто-то водит за нос
Не верь, что мы изменились по приказу
Не верь, что ещё распускается жёлтая роза

Среди цветов с тобою быть
Знаю, было бы прекрасно, дорогой мой
Нет цветка, тебя нет уже
Почему оставили – да будет так

Среди цветов с тобою быть
Знаю, было бы прекрасно, дорогой мой
Нет цветка, тебя нет уже
Не даёт ответа сегодня никто.


наверх