"СЯБРЫ"

Алеся

Каханая

Крынічанька

Постоялый двор

Жураўлі на Палессе ляцяць

Здрастуй, друже

Полька Беларуская


Алеся
/муз.: Олег Иванов, сл.: Анатолий Поперечный/

Живёт в белорусском полесье
Кудесница леса – Алеся.
Считает года по кукушке,
Встречает меня на опушке.

Припев:

Алеся, Алеся, Алеся!
Так птицы кричат,
Так птицы кричат,
Так птицы кричат
В поднебесье
Алеся, Алеся, Алеся.
Останься со мною, Алеся,
Как сказка, как чудо, как песня.

Боясь, что вернутся морозы,
Заплачут в апреле берёзы.
Алеся к ветвям прикоснётся,
Росою слеза обернётся.

Припев.

Живёт в белорусском полесье
Кудесница леса – Алеся,
Живёт в ожидании счастья,
А с ним нелегко повстречаться.

Припев (2 раза).

Алеся, Алеся, Алеся...

 

наверх


Каханая
/муз.: Валерый Іваноў, сл.:Леанід Прончак/

Я прыдумаў цябе ад самотнасці,
Ты са мною заўсёды была,
Як багіня кахання і роднасці,
Як багіня дабра і святла.
Твой задумны пагляд заварожвае,
Толькі побач с табою, с табою не я,
Недаступнай красою прыгожая,
Несустрэтая мара мая.

Прыпеў:

Каханая, каханая,
Далёкая, далёкая.
За белымі туманамі,
За сінімі аблокамі,
Любоў мая падманная,
Наіўная, нясмелая,
Мая недакаханая,
Мая незразумелая.

Адгарэлі расінкі на верасе
І упала лістота з галін,
Мы ніколі, нажаль, не сустрэліся,
Хоць павінны сустрэцца былі
Праз гады, праз вясну непагодную
Пра цябе не забудуся я,
Невядомая, мілая, родная,
Несустрэтая мара мая.

Прыпеў.

Любоў мая падманная,
Наіўная, нясмелая,
Мая недакаханая,
Мая незразумелая.

Прыпеў.

Любимая
/муз.: Валерий Иванов, сл.: Леонид Прончак/

Я придумал тебя от одиночества,
Ты всегда со мною была,
Как богиня любви и родства,
Как богиня добра и света.
Твой задумчивый взгляд завораживает,
Только рядом с тобою, с тобою не я,
Недоступной красою пригожее,
Не встреченное видение моё.

Припев:

Любимая, любимая,
Далёкая, далёкая,
За белыми туманами,
За синими облаками,
Любовь моя обманная,
Наивная, несмелая,
Моя недолюбленная,
Моя непостижимая.

Отгорели росинки на вереске
И упала листва с ветвей,
Мы никогда, как жаль, не встретились,
Хоть обязаны встретиться были
Через годы, через весну ненастную
О тебе не забуду я,
Неведомая, милая, родная,
Не встреченное видение моё.

Припев.

Любовь моя обманная,
Наивная, несмелая,
Моя недолюбленная,
Моя непостижимая.

Припев.


наверх


Крынічанька
/муз.: Алег Елісеянкоў, сл.:Міхаіл Гец/

У маёй памяці мясціны
Былі і будуць пры жыцці,
Не раз праводзіў там гадзіны
І зноў хачу туды ісці.
А месца гэты, як заўсёды,
Ці, калі летам, ці зімой,
І незалежна ад пагоды
Ўсё б’е крыніца пад гарой.

Прыпеў:

Крынічанька, крынічанька,
Святыя б’юць ключы,
Гамоніш ты, крынічанька
І ўдзень і уначы.
Крынічанька, крынічанька,
Святой вады глыток,
Даруй і мне, крынічанька,
Яшче, яшче разок.

Тваю ваду я піў святую,
Быццам крышталь яна была.
І помню сцежку лугавую,
Што да крыніцы ўсіх вяла.
А зараз мала хто заходзіць,
Хоць та крыніца ўсё цячэ,
Бо хутка час жыцця праходзіць,
А я хачу пажыць яшчэ.

Прыпеў (2 разы).

Криниченька
/муз.: Олег Елисеенков, сл.: Михаил Гец/

В моей памяти места
Были и будут, как живые,
Не раз проводил там часы
И снова хочу туда идти.
А в месте этом, как всегда,
Иль когда летом, иль зимой,
И независимо от погоды
Всё бьёт криница под горой.

Припев:

Криниченька, криниченька,
Святые бьют ключи,
Шумишь ты, криниченька
И днём и ночью.
Криниченька, криниченька,
Святой воды глоток,
Подари и мне, криниченька,
Ещё, ещё разок.

Твою воду я пил святую,
Будто хрусталь она была.
И помню тропку луговую,
Что до криницы всех вела.
А нынче мало кто заходит,
Хоть та криница всё течёт,
Ведь быстро время жизни проходит,
А я хочу пожить ещё.

Припев (2 раза).


наверх


Постоялый двор
/муз.: Николай Сацура, сл.: Валентина Поликанина/

Была зима, мела метель,
Спал дворик островком спасенья.
Хозяйка дома без стесненья
Стелила белую постель.
Спокойной ночи пожелав.
Она расстаться не спешила,
И, будь что будет, - так решила,
Кто дарит счастье – тот и прав!

Припев:

Ах, этот постоялый двор –
Судьба заезжих музыкантов.
Успех, поклонницы таланта,
И ночью тихий разговор,
И свет луны меж тёмных штор,
И полушёпот в укоризне...
Ах, этот постоялый двор, постоялый двор-
Непостоянство нашей жизни.

Наутро грустные глаза
И ворох смятого батиста,
На щёку бедного артиста
Упала робкая слеза.
Топилась печь, огонь трещал,
А вьюга завывала грозно,
И в зимнем воздухе морозном
Застыло горькое “прощай!”

Припев (2 раза).

 

наверх


Жураўлі на Палессе ляцяць
/муз.: Ігар Лучанок, сл.: А. Ставер/

Каб любіць Беларусь нашу мілую
Трэба ў розных краях пабываць,
Разумею цяпер чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.

Што ім тыя пагоды паўднёвыя,
Што ім зелень платанаў і Альп,
Калі клічуць іх далі сасновыя
І азёрны рабінавы край.

Сакавітыя пожні мурожныя
Не заменіш нічым і нідзе,
І зямлю, де сцяжыначка кожная
У прыветлівы двор прывядзе.

Каб любіць Беларусь нашу мілую  }
Трэба ў розных краях пабываць,   } 2
Разумею цяпер чаму з выраю         } ра
Жураўлі на Палессе ляцяць.           } зы

Жураўлі ляцяць...

Журавли на Полесье летят
/муз.: Игорь Лученок, сл.: А. Ставер/

Чтоб любить Беларусь нашу милую
Нужно в разных краях побывать,
Понимаю теперь почему с юга
Журавли на Полесье летят.

Что им тот климат южный,
Что им зелень платанов и Альп,
Когда кличут их дали сосновые
И озёрный рябиновый край.

Сочные луга сенокосные
Не заменишь ничем и нигде,
И землю, где тропиночка каждая
В приветливый двор приведёт.

Чтоб любить Беларусь нашу милую  }
Нужно в разных краях побывать,      } 2
Понимаю теперь почему с юга            } раза
Журавли на Полесье летят.                 }

Журавли летят…


наверх


Здрастуй, друже *
/муз.: Микола Сацура, сл.: В. Ковальчук/

Я приїхав з Білорусі
До своїх шановних друзів.
Час такий, що зустрічаться
Стало нам великим щастям.
Ось тому сьогодні з Вами
Ми зустрілись, як у мами,
І сердечнії розмови
На одній ведемо мові.

Приспів:

Здрастуй, друже, здрастуй, друже,
Обнімаю - серце тенька,
Здрастуй, ти, моє серденько.
Ми недавно розлучились,
Скільки літ вже пролетіло,
Але ми давно навчились
Нашу дружбу берегти.

Наша зустріч – сонця промінь,
Буде жить про неї спомин.
Ми ж землі одної діти,
Всі ми схожі, поглядіте.
Хто з нас старший, хто молодший?
Де у кого скільки грошей?
Нам немає тут різниці,
Нам не треба тут різниться.

Приспів.

Все пливе, мов за водою,
Вічно те, що за любов’ю.
Хай горить любов-багаття,
Будем жить, як рідні браття.
Хай пісні у світ лунають,
Хай про нас у світі знають.
Будем, браття, шануватись,
Край свій рідний прославляти.

Край, мій рідний край,
Пісенний край завзяття і труда,
Ти – моя любов,
Ти – рідна матінко, моя земля!

Приспів.

Будьмо! Будьмо! Будьмо!

* - пісня написана до ювілею композитора Миколи Мозгового.

Здравствуй, друже *
/муз.: Николай Сацура, сл.: В. Ковальчук/

Я приехал из Беларуси
К своим дорогим друзьям.
Время такое, что встречаться
Стало нам громадным счастьем.
Вот потому сегодня с Вами
Мы повстречались, как у мамы,
И сердечные разговоры
На одном ведём языке.

Припев:

Здравствуй, друже, здравствуй, друже,
Обнимаю - сердце ёкает,
Здравствуй, ты, моё сердечко.
Мы недавно разлучились,
Сколько лет уж пролетело,
Но мы давно научились
Нашу дружбу беречь.

Наша встреча – лучик солнца,
Будет жить воспоминание о ней.
Мы же одной земли дети,
Все мы похожи, поглядите.
Кто из нас старший, кто младший?
Где у кого сколько денег?
Нам нет здесь разницы,
Нам не нужно здесь розниться.

Припев.

Всё плывёт, словно с водою.
Вечно то, что с любовью.
Пусть горит любовь-костёр,
Будем жить, как родные братья.
Пусть песни в мир звучат,
Пусть о нас в мире знают.
Будем, братья, друг друга уважать,
Край свой родной прославлять.

Край, мой родной край,
Песенный край энтузиазма и труда,
Ты – моя любовь,
Ты – родная матушка, моя земля!

Припев.

Будьмо! Будьмо! Будьмо!

* - песня написана к юбилею композитора Николая Мозгового


наверх


Полька Беларуская
/муз.: Ігар Лучанок, сл.: Леанід Дранько-Майсюк/

Толькі зойде ў хату госць,
Будзе ўзята чарка,
Ёсць гармоник, бубен ёсць,
Чым не гаспадарка?
И ад печы ад сяней,
Колькі маем духу,
Мы заскачым як раней,
Полечку трасуху.

Прыпеў:

Полька полечка трасуха,
Не чужая, нашая!
Абдымуха паскакуха,
Лепшае няма шыка.
Для цябе штаны малыя,
І спадніца вузкая,
Паміж Польшчай і Расіяй
Полька беларуская,
Між Літвой і Украінай,
Полька беларуская!

Там де сосны, там і лес,
Де парог, там ганак,
Де Алеся, там Алесь,
Де Васіль, там Ганна.
І не трэба нас вучыць,
Абуваць у лапці,
Піць умеем і рабіць,
Полечку скакаці.

Прыпеў.

Не выкідвалі ікон,
Не забылі Бога,
Наша хата - пяць акон,
Столя ды падлога.
Столя белая - бяла,
А падлога - суха.
І ад печы да стала -
Полечка, трасуха!

Прыпеў.

Полька Белорусская
/муз.: Игорь Лученок, сл.: Леонид Дранько-Майсюк/

Только войдёт в хату гость,
Будет взята чарка,
Есть гармонь, бубен есть,
Чем же не хозяйство?
И от печи от сеней,
Сколько имеем духу,
Мы заскачем как раньше,
Полечку трясуху.

Припев:

Полька полечка трясуха,
Не чужая, наша!
Обнимуха, поскакуха,
Лучшего нет шика.
Для тебя штаны малы,
И юбчонка узкая,
Между Польшей и Россией
Полька белорусская,
Меж Литвой и Украиной,
Полька белорусская!

Там где сосны, там и лес,
Где порог, там сходни,
Где Алеся, там Алесь,
Где Василь, там Анна.
И не нужно нас учить,
Обувать в лапти,
Пить умеем и работать,
Полечку скакать.

Припев.

Не выбрасывали икон,
Не забыли Бога,
Наша хата – пять окон,
Потолок да пол.
Потолок белым – бел,
А полы – сухие.
И от печи до стола –
Полечка, трясуха!

Припев.


наверх