Альбом "Ой, не квiтни, весно..." ("Ой, не цвети, веснА...") (1990 г.)

Пробудiться, орли сизi

  mp3

 

[415 Kb]

Вороне чорний

  mp3

 

[290 Kb]

В ярмах туги

  mp3

 

[467 Kb]

Колискова

  mp3

 

[412 Kb]

Україна. Травень. 1861 рiк. Шевченковi

  mp3

 

[646 Kb]

Ранньою зорею

  mp3

 

[616 Kb]

Не поспiшай, душа моя, черствiти

  mp3

 

[694 Kb]

Ще в полон не брали тодi

  mp3

 

[342 Kb]

Чуєш, зiбралися знов

  mp3

 

[512 Kb]

Iти ще довго

  mp3

 

[417 Kb]

Вiтер

  mp3

 

[341 Kb]

Жовтий пiсок

  mp3  

[450 Kb]

Вiн вночi прилетить

  mp3  

[434 Kb]

В зелену суботу

  mp3  

[422 Kb]

Хто так тихо прийшов

  mp3  

[576 Kb]

Сонце на обрiї

  mp3  

[302 Kb]

Христос родився

  mp3  

[690 Kb]

Ой, не квiтни, весно

  mp3  

[411 Kb]

Снiг в гаю

  mp3  

[630 Kb]

Мандри

  mp3  

[512 Kb]

Луговая зозуля

  mp3  

[611 Kb]

Йшла Маруся

  mp3  

[352 Kb]

Козак вiд'їжджає

  mp3  

[996 Kb]

Ой, чия то рута-мята

  mp3  

[490 Kb]

Тихо Дунай воду несе

  mp3  

[515 Kb]

Летять галочки

  mp3  

[665 Kb]

Веснянка

  mp3  

[482 Kb]

На городi верба рясна

  mp3  

[618 Kb]

Марiєчко, панi

  mp3  

[382 Kb]

Ой, в лiску, лiску

  mp3  

[537 Kb]

Ой, вербо, вербо

  mp3  

[671 Kb]

Ой-гай, мати

  mp3  

[545 Kb]


Пробудіться, орли сизі
/Василь Чумак/


Пробудіться орли сизі,
Козаки лихії,
Розбудіть навкруги себе
Степові стихії.
Розбудіть навкруги себе
Степові стихії.

Пробудіться орли сизі,
Славні козаченьки,
Заверніть колишню славу
України-неньки.
Заверніть колишню славу
України-неньки.

Бо нізащо підкарнали
Нашу славу круки,
Залишивши нам на спомин
Муки, муки, муки.
Залишивши нам на спомин
Муки, муки, муки.

Пробудіться орли сизі,
Славні козаченьки,
Заверніть колишню славу
України-неньки.
Заверніть колишню славу
України-неньки.

Пробудитесь, орлы сизые
/Васыль Чумак/
(дословный перевод)

Пробудитесь, орлы сизые,
Казаки лихие,
Разбудите вокруг себя
Степные стихии.
Разбудите вокруг себя
Степные стихии.

Пробудитесь, орлы сизые,
Славны казаченьки,
Верните былую славу
Матушки-Украины.
Верните былую славу
Матушки-Украины.

Уж совсем укоротили
Нашу славу вОроны,
Оставив нам на память
Муки, муки, муки.
Оставив нам на память
Муки, муки, муки.

Пробудитесь, орлы сизые,
Славны казаченьки,
Верните былую славу
Матушки-Украины.
Верните былую славу
Матушки-Украины.


наверх


Вороне чорний
/Богдан Лепкий/

Вороне чорний!
Ти з якого краю линеш?..
"Кров! Кров! Кров!"
Тихо, я вже знаю.

Вітре, чого ж ти
Так сумно розбільно виєш?..
"Шу! Шу! Ш-нур! "
Тс-с-с! Говорити не вільно.

Річко, чом плесо твоє
Так рум’яне?..
А! Розумію.
Випливаєш із рани.

Вороне чорний!
Ти з якого краю линеш?..
"Кров! Кров! Кров!"
Тихо, я вже знаю.

Чёрный ворон
/Богдан Лепкий/ (дословный перевод)

Ворон чёрный!
Ты из какого края летишь?..
"Кровь! Кровь! Кровь!"
Тихо, я уже знаю.

Ветер, что же ты
Так грустно болезненно воешь?..
"Шу! Шу! Ш-нур! "
Тс-с-с! Говорить не вольно.

Речка, почему плёс твой
Так румян?..
А! Понимаю.
Выплываешь из раны.

Ворон чёрный!
Ты из какого края летишь?..
"Кровь! Кровь! Кровь!"
Тихо, я уже знаю.


наверх


В ярмах туги
/Микола Філянський/

В ярмах туги звіку здавлена,
Слізьми, кров’ю препрославлена,
Буйним полум’ям розкована –
Здрастуй, Воле уготована!

Ночі саваном повитая,
Вся риданнями омитая,
Розруйнована, розвіяна –
Здрастуй, Мріє несподівана!

Линьте ж, хмари новогоднії,
Линьте ж, хвилі великоднії,
В склеп до тих, що землю кинули,
Вас ждучи, в жаданнях згинули.

Верніться знов озброєні
В наші рани незагоєні,
І на думи під’яремнії
Вдарте сяйвами надземними!
Здрастуй, Воле уготована!

В ярме печали
/Николай Филянский/ (дословный перевод)

В ярме печали извечно сдавлена,
Слезами, кровью прославлена,
Буйным пламенем раскована –
Здравствуй, Воля уготованная!

Ночи саваном укрытая,
Вся рыданьями омытая,
Разрушена, развеяна –
Здравствуй, Мечта неожиданная!

Летите же, тучи новогодние,
Летите же, волны пасхальные,
В склеп к тем, что землю покинули,
Вас ожидая, в желаньях сгинули.

Вернитесь вновь вооружённые
В наши раны незажившие,
И на мысли подъяремные
Ударьте сияньями неземными!
Здравствуй, Воля уготованная!


наверх


Колискова
/Олександр Олесь/

Спала природа
Під ковдрою білою,
Снилось їй море
Наскрізь прозоре,
Дно його ясно-зелене,
Хвилі чи хмари над ним.

Снились їй ночі
В серпанках сріблястих,
Зір тихосяйні лампади,
Крики пташечі, зітхання,
Шелест шовкових степів.

Ось вони стеляться,
Стеляться, стеляться.
Спала природа,
А з неба Мірошник,
Руки простягши над нею,
Сіяв із хмари муку...

Колыбельная
/Александр Олесь/ (дословный перевод)

Спала природа
Под одеялом белым,
Снилось ей море
Насквозь прозрачное,
Дно его ясно-зелёное,
Волны иль тучи над ним.

Снились ей ночи
В покровах серебристых,
Звёзд тихо сияющие лампады,
Крики птичьи, вздохи,
Шелест шёлковых степей.

Вот они стелятся,
Стелятся, стелятся.
Спала природа,
А с неба Мельник,
Руки, раскинув над ней,
Сеял из тучи муку…


наверх


Україна. Травень. 1861 рiк. Шевченковi *
/В. Бойко/

Ой, тяжкая, ой, тяжкая домовина,
А червоная китайка, мов калина,
А червоная китайка – Україна.
Ой, тяжкая, гой, тяжкая домовина.

Лиш вишневий цвіт шляхи курні вкриває,
І рушники в півнях червоних, аж кривавлять.
Ой, були пісні веселі, та немає...
Лиш вишневий цвіт шляхи курні вкриває.

Ген, з-за лісу, з-за діброви – гайдамаки,
Ми розвієм чорне горе дрібніш маку,
А в руках дзвінки шаблюки та домахи.
Ген, з-за лісу, з-за діброви – гайдамаки.

Хто сказав, що з нами Батька вже немає?
А чия ж то кобза буйно виграває?
І до нас його словами промовляє.
Хто сказав, що з нами Батька вже немає?

Ви не вірте, ходить, ходить поміж людьми,
А в труні не прах – ножаки обоюдні,
Та й пропали, тільки голос – не забудьмо!
Ви не вірте, ходить, ходить поміж людьми.

Примітки:

* 22 травня 1861 року відбулося перепоховання Тараса Шевченка з Смоленського кладовища у Санкт-Петербурзі на Чернечу гору біля Канева.

Китайка – синя або червона бавовняна тканина; червоною китайкою, за народним звичаєм, накривали козаків, що загинули в бою;

Гайдамаки – загін народних повстанців, месників. Учасники народно-визвольного руху проти феодального і національно-релігійного гніту на Правобережній Україні, яка до кінця XVIII століття перебувала під владою шляхетської Польщі. Грізним вибухом гайдамацького руху було повстання 1768 р., очолене Залізняком і Гонтою (відоме під назвою "Коліївщина"), яке і стало темою Шевченкового твору поеми "Гайдамаки".

Домаха – шабля з дамаської сталі.

Украина. Май. 1861 год. Тарасу Шевченко *
/В. Бойко/ (дословный перевод)

Ой, тяжёлый, ой, тяжёлый гроб,
А красная китайка, словно калина,
А красная китайка – Украина.
Ой, тяжёлый, ой, тяжёлый гроб.

Лишь вишнёвый цвет пути курные укрывает,
И рушники в красных петухах, аж кровятся.
Ой, были песни весёлые, да нет их...
Лишь вишнёвый цвет пути курные укрывает.

Вон, из-за леса, из-за дубравы - гайдамаки,
Мы развеем чёрное горе мельче мака,
А в руках звонкие сабли и домахи.
Вон, из-за леса, из-за дубравы – гайдамаки.

Кто сказал, что с нами Отца уже нет?
А чья ж то кобза буйно играет?
И к нам его словами возвещает.
Кто сказал, что с нами Отца уже нет?

Вы не верьте, ходит, ходит меж людьми,
А в гробу не прах – ножищи обоюдоострые,
Да и пропали, только голос - не забудем!
Вы не верьте, ходит, ходит меж людьми.

Примечания:

* 22 мая 1861года состоялось перезахоронение Тараса Шевченко со Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге на Чернечью гору рядом с Каневом.

Китайка – синяя или красная хлопковая ткань; красной китайкой, по народному обычаю, накрывали казаков, которые погибли в бою;

Гайдамаки – отряд народных повстанцев, мстителей. Участники народно-освободительного движения против феодального и национально-религиозного гнёта на Правобережной Украине, которая до конца XVIII столетия находилась под властью шляхетской Польши. Грозным взрывом гайдамацкого движения было восстание 1768 г., возглавленное Железняком и Гонтой (известное под названием "Колиивщина"), которое и стало темой произведения Шевченко поэмы "Гайдамаки".

Домаха – сабля из дамасской стали.


наверх


Ранньою зорею
/народна/

Ранньою зорею козаки ставали,
Зброю готували, коней осідлали,
Коники заграли, козаки майнули,
А за козаками радощі минули.

Де ж вона та стежка, що до хати Івася
Від мого садочка весело тяглася?
Все виглядала, все я його ждала,
А тим часом стежка терном заростала.

Вийду ж я у поле та орла побачу,
Дику мою птицю вбачу та й заплачу,
Птице моя дика, полети поволі
До мого Івася, що гуляє в полі.

Заклечи з-під хмари, він тебе почує,
Що його дівчина все за їм сумує.
А не схоче вчути, ти вже догадайся
Та до мене, орле, краще не вертайся.

А не схоче вчути, ти вже догадайся
Та до мене, орле, краще не вертайся.

Ранней зарёй (дословный перевод)
/народная/

Ранней зарёй казаки вставали,
Оружие готовили, коней оседлали,
Коники заиграли, казаки пропали,
А за казаками радости миновали.

Где ж она та тропка, что к хате Ивася
От моего садочка весело тянулась?
Всё выглядывала, всё я его ждала,
А тем временем тропка тёрном зарастала.

Выйду ж я в поле и орла увижу,
Дикую мою птицу увижу и заплачу,
Птица моя дикая, полети вольно
К моему Ивасю, что гуляет в поле.

Заклечи из-под тучи, он тебя услышит,
Что его девица всё за ним печалится.
А не захочет услышать, ты уж догадайся,
И ко мне, орёл, лучше не возвращайся.

А не захочет услышать, ты уж догадайся,
И ко мне, орёл, лучше не возвращайся.


наверх


Не поспiшай, душа моя, черствiти
/Сава Голованівський/

Не поспішай, душа моя, черствіти,
Від болю та злоби не кам’яній!
Горить земля і витоптано квіти,
Та корінці залишилися в ній!

Не може бути, щоб усе - до цурки,
Щось в глибині зостанеться, либонь.
Адже були татари, вже, і турки,
І кров була і сльози і вогонь.

Осяде пил над мертвою землею,
Замріє сонце в куряві диму, -
Як я тоді камінною душею
Ті благородні промені сприйму?

Я знаю, в дні загибелі безвинних
Не вимагають милості бої.
Будь мужня, та в глухих своїх глибинах
Обережи, занедбану, її.

Коли настане мить отого щастя,
За котре йдем у полум’я та дим?
Як нині гнів, ще милість нам придасться
І скарбом нашим стане головним.

Не поспішай, душа моя, черствіти,
Від болю та злоби не кам’яній!
Горить земля і витоптано квіти
Та корінці залишилися в ній!

Не спеши, душа моя, черстветь
/Сава Головановский/ (дословный перевод)

Не спеши, душа моя, черстветь,
От боли и злобы не каменей!
Горит земля и вытоптаны цветы,
Но корешки остались в ней!

Не может быть, чтоб всё - до щепки,
Что-то в глубине останется, наверно.
А уже были татары, уже и турки,
И кровь была и слёзы и огонь.

Осядет пыль над мёртвою землёю,
Забудется солнце в мареве дымов, -
Как я тогда каменной душою
Те благородные лучи восприму?

Я знаю, в дни гибели невинных
Не требуют милости бои,
Будь мужественна, и в глухих своих глубинах
Обереги, заброшенную, её.

Когда настанет миг того вот счастья,
За которое идём в пламя и дым?
Как ныне гнев, ещё милость нам понадобится
И сокровищем нашим станет главным.

Не спеши, душа моя, черстветь,
От боли и злобы не каменей!
Горит земля и вытоптаны цветы,
Но корешки остались в ней!


наверх


Ще в полон не брали тодi
/Є. Плужник/


Ще в полон не брали тоді,
Приліпили його до стовпа,
На землі від крові рудій
Кривава тропа.

А він був молодий такий,
Цілував мабуть гаряче,
Довго-довго йому круки
Випивали світло з очей.

А тепер там зійшов полин,
Телеграфні стовпи,
Загубився селянський син,
Відробив, відробив...

Ещё в плен не брали тогда
/Е. Плужник/ (дословный перевод)

Ещё в плен не брали тогда,
Прилепили его к столбу,
На земле от крови рыжей
Кровавая тропа.

А он был молодой такой,
Целовал, наверно, горячо,
Долго-долго ему вОроны
Выпивали свет из очей.

А теперь там взошла полынь,
Телеграфные столбы,
Потерялся крестьянский сын,
Отработал, отработал…


наверх


Чуєш, зiбралися знов
/Микола Філянський/

Чуєш?
Зібралися знов…
Тобі вісті несем
Ми сьогодні.
Завтра в нас свято велике,
Завтра в нас день великодній.

Завтра твій степ буде
Вдягнено в срібні весільні
Обнови.
Вчора над ним над усім
"На сторожі поставлено Слово".

Вітер веселий,
Що повними нивами
Гнутиме колос зелений,
Знизу від завтрього візьме
На крила нові кантилени.

З шляху великого хвилі
Пронижуть застиглії груди,
З надр таємниці до сонця,
Закличуть і рушать, і збудять.

Приймуть від віку незнанії зела
Широкі простори.
Славу Славута котитиме буйно
Від моря і до моря.

Лавами, лавами – глянь!..
Всі зберемося сьогодні.
Завтра в нас свято велике.
Завтра в нас день великодній.

Примітки:

Кантилени – невелика п’єса для співу, мелодійне місце в музичній п’єсі.

Зела – маються на увазі культурні рослини сільськогосподарчого застосування.

Слышишь, собрались снова
/Николай Филянский/ (дословный перевод)

Слышишь?
Собрались снова…
Тебе вести несём
Мы сегодня.
Завтра у нас праздник большой,
Завтра у нас день пасхальный.

Завтра твоя степь будет
Убрана в серебряные свадебные
Обновы.
Вчера над ней надо всей
"На страже поставлено Слово".

Ветер весёлый,
Что полными нивами
Нагибает колос зелёный,
Снизу от завтрашнего возьмёт
На крылья новые кантилены.

С пути большого волны
Пронзят оцепеневшие груди,
Из недр тайны к солнцу,
Позовут и тронутся, и разбудят.

Примут веками незнаемые злаки
Широкие просторы.
Славу Славута покатит буйно
От моря и до моря.

Потоками, потоками – глянь!..
Все соберёмся сегодня.
Завтра у нас праздник большой.
Завтра у нас день пасхальный.

Примечания:
Кантилены – небольшая пьеса для пения, мелодичное место в музыкальной пьесе.
Злаки – здесь подразумеваются культурные растения.
Славута – одно из названий Днепра.
Вариант: Днепр-Славутич


наверх


Iти ще довго
/М. Йогансен/

Ви, що не знаючи мети,
Спиняли стомлені здорового,
Лежіть собі, до неба йти
Ще довго.

І ви, що до небес мости
Своєю окропили кров’ю,
Простіть ви нам, ідемо, йти
Ще довго.

І піють півні на путі
Простим і віковічним зовом,
Забули все, ідемо, йти
Ще довго...

Идти ещё долго
/М. Йогансен/ (дословный перевод)

Вы, что, не зная цели,
Унимали утомлённые могучего,
Лежите себе, до неба идти
Ещё долго.

И вы, что к небесам мосты
Своею окропили кровью,
Простите вы нам, идём, идти
Ещё долго.

И поют петухи на пути
Простым и вековечным зовом,
Забыли всё, идём, идти
Ещё долго…


наверх


Вітер
/Олександр Олесь/


Вітер хворий віє стиха,
Ледве ходить, ледве диха.
Щось задумує неначе,
Враз без голосу заплаче.

То в гаю зламає гілку,
Стане, виструже сопілку
І на дудці тихо грає
І прохожим серце крає.

То біжить над море синє,
То на гори тихо лине,
І над кручею в задумі
Передумує всі думи.

Часом гнів його ужале,
Він забуде болі, жалі,
Він як вихор вже несеться
І шаліє, і сміється.

Ветер
/Александр Олесь/
(дословный перевод)

Ветер захворавший веет тихо,
Еле ходит, еле дышит.
Что-то задумывает не иначе,
Вмиг без голоса заплачет.

То в лесу сломает ветку,
Станет, выстружит жалейку
И на дудочке тихо играет –
Прохожим сердце разрывает.

То бежит над морем синим,
То на горы летит тихо,
То над кручею он в думе
Передумывает все думы.

Порой гнев его ужалит,
Он забудет боль и жалость,
Он как вихрь уже несётся
И шалеет, и смеётся.


наверх


Жовтий пiсок
/Павло Филипович/

Жовтий пісок не посію
На білому камені,
Рано не встану
Сльозами його поливать.
Осінь прийшла і шепоче
За вітром щодня мені:
"Він не вернувся -
Не треба, не треба чекать...".

Жовтий пісок не сходжатиме
Квіткою синьою,
Ранок барвінком хрещатим
Не зможе укрить.
"Де ж ті квітки?" -
Насміхається сніг над калиною,
"Де ж ті надії?" -
Питаю холодну блакить.

Жовтий пісок не посію
На білому камені,
Рано не встану
Сльозами його поливать.
Осінь прийшла і шепоче
За вітром щодня мені:
"Він не вернувся -
Не треба, не треба чекать.
Він не вернувся -
Не треба, не треба чекать..."

Жёлтый песок
/Павел Филипович/ (дословный перевод)

Жёлтый песок не посею
На белом камне,
Рано не встану
Слезами его поливать.
Осень пришла и шепчет
С ветром мне каждый день:
"Он не вернулся –
Не нужно, не нужно ждать...".

Жёлтый песок не украсится
Синим цветочком,
Утро барвинком крещатым
Не сможет укрыть.
"Где ж те цветы?" -
Насмехается снег над калиною,
"Где же те надежды?" -
Спрашиваю холодную голубизну.

Жёлтый песок не посею
На белом камне,
Рано не встану
Слезами его поливать.
Осень пришла и шепчет
С ветром мне каждый день:
"Он не вернулся –
Не нужно, не нужно ждать.
Он не вернулся –
Не нужно, не нужно ждать..."

Примечание:
Барвинок – стелющееся многолетнее растение с плотными "восковыми" тёмно-зелёными листьями, цветёт синими цветками крестовидной (крещатой) формы.


наверх


Вiн вночi прилетить
/Я. Савченко/


Він вночі прилетить
На шаленім коні
І в вікно він постука
Залізним мечем.
Ти останнюю казку
Докажеш мені
І заллєшся плачем.

Стане ясно тобі,
Не спитаєш як звуть,
Чом вночі прилетів,
Із якої землі?
Лиш засвітиш свічки
І освітиш нам путь,
Поки зникнем у млі.

І назавжди – не вік,
Але мід - по мені,
Поховать, як йому
І мені не дано.
Будуть згадувать так:
Прилетів на коні
І постукав в вікно.

Он ночью прилетит
/Я. Савченко/ (дословный перевод)

Он ночью прилетит
На шальном коне
И в окно он постучит
Железным мечом.
Ты последнюю сказку
Доскажешь мне
И зальёшься плачем.

Станет ясно тебе,
Не спросишь, как зовут,
Почему ночью прилетел,
Из какой земли?
Лишь зажжёшь свечи
И осветишь нам путь,
Пока исчезнем во мгле.

И навсегда – не возраст,
Но мёд - по мне,
Похоронить, как ему
И мне не дано.
Будут вспоминать так:
Прилетел на коне
И постучал в окно.


наверх


В зелену суботу
/Василь Чумак/

Назбираю в гаю запашного зілля,
Запашного зілля вибуялих трав.
З ясеня та кленів назбираю гілля,
Лепехи нарвати побіжу на став.

Клечанням обставлю, приберу кімнату,
Подивіться, мамо, хороше ж то як!
Усміхнуться очі, поміж тим у хату
Ввечір завітає стомлений козак.

Сядемо рядочком, заведем розмову
Тиху, сумовиту і про все, про все...
Доки до віконця хусточку шовкову
Ніченька-черничка з поля донесе.

Примітка:
Клечання – трави та гілля дерев, якими вбирали хату на Трійцю.

В зелёную субботу
/Васыль Чумак/ (дословный перевод)

Насобираю в лесу пахучего зелья,
Пахучего зелья буйных трав.
С ясеня и клёнов насобираю ветвей,
Лопухи нарвать побегу на пруд.

Клеченьем обставлю, приберу комнату,
Посмотрите, мама, хорошо ведь как?
Улыбнутся глаза, между тем в хату
Вечером заглянет утомлённый казак.

Сядем рядочком, заведём разговор
Тихий, с тенью печали и про всё, про всё…
Лишь пока к оконцу шёлковый платочек
Ноченька-монашка с поля принесёт.

Примечание:
Клеченье – зелень для украшения в Троицын день.


наверх


Хто так тихо прийшов
/Василь Чумак/


Хто так тихо прийшов, невідомий,
Оповитий серпанком утоми,
Коли місто мовчало ночами,
Коли місто мовчало ночами.

Зашептали розлогі світання,
І шептала пливла до світання
Зачарована хвиля гілля,
Зачарована хвиля гілля.

А як блиснули промені сонця,
Чи не бачили шиби віконця,
За хвилину любові - болі,
За хвилину любові і болі.

Хто так тихо прийшов, невідомий,
Оповитий серпанком утоми,
Коли місто мовчало ночами,
Коли місто мовчало ночами.

Кто так тихо пришёл
/Васыль Чумак/
(дословный перевод)

Кто так тихо пришёл, неизвестный,
Окутанный дымкой усталости,
Когда город молчал ночами,
Когда город молчал ночами.

Зашептали раздольные рассветы,
И шептала плыла к рассвету
Зачарованная волна ветвей,
Зачарованная волна ветвей.

А как блеснули лучики солнца,
Иль не видели стёкла оконца,
За минуту любви – боли,
За минуту любви и боли.

Кто так тихо пришёл, неизвестный,
Окутанный дымкой усталости,
Когда город молчал ночами,
Когда город молчал ночами.


наверх


Сонце на обрії
/Олександр Олесь/


Сонце на обрії – ранок встає,
Браття, вставайте, сонце стрівайте –
Ранок встає.

Сестри, збирайтесь, зносьте квітки,
Будем співати, сонце квітчати,
Зносьте квітки.

Браття, бандури, кобзи беріть,
Будемо грати, ранок вітати,
Кобзи беріть.

Сонце на обрії – ранок встає,
Грайте ж співайте, сонце стрівайте –
Ранок встає.

Солнце на горизонте
/Александр Олесь/
(дословный перевод)

Солнце на горизонте – утро встаёт,
Братья, вставайте, солнце встречайте –
Утро встаёт.

Сёстры, собирайтесь, приносите цветы,
Будем петь, солнце украшать,
Приносите цветы.

Братья, бандуры, кобзы берите,
Будем играть, утро приветствовать,
Кобзы берите.

Солнце на горизонте – утро встаёт,
Играйте же, пойте, солнце встречайте –
Утро встаёт.


наверх


Христос родився
/П. Карманський/

Забудьте в серці горе чорне,
Беріть до рук весільні квіти.
Хай радість душу вам огорне –
Христос родився! Гей, славіте!

Христос родився, чуєш, брате,
Замучений в ярмі при плузі,
Недармо ти в тюрмі з-за грати
Молився правді [якмо] в тузі.

Недармо ти у чудо вірив,
Чекав на зорю з Віфлеєму,
І тугою століття міряв,
Розкривши серце для приєму.

Христос родився, слово Боже
Втілилося, живе між нами,
Яка ж нас сила переможе,
Як ми підем його світами? – 2 рази

Забудьте в серці горе чорне,
Беріть до рук весільні квіти.
Хай радість душу вам огорне –
Христос родився! Гей, славіте! – 3 рази

Христос родился
/П. Карманский/ (дословный перевод)

Забудьте в сердце горе чёрное,
Берите в руки свадебные цветы.
Пусть радость душу вам обернёт –
Христос родился! Гей, славьте!

Христос родился, слышишь, брат,
Замученный в ярме при плуге,
Не зря ты в тюрьме из-за решётки
Молился правде, словно в горе.

Не зря ты в чудо верил,
Ждал звезду с Вифлеема,
И печалью столетья мерил,
Раскрывши сердце для восприятья.

Христос родился, слово Божье
Воплотилось, живёт меж нами,
Какая же нас сила победит,
Если мы пойдём его мирами? – 2 раза

Забудьте в сердце горе чёрное,
Берите в руки свадебные цветы.
Пусть радость душу вам обернёт –
Христос родился! Гей, славьте! – 3 раза


наверх


Ой, не квiтни, весно
/Олександр Олесь/

Ой, не квітни, весно, -
Мій народ в кайданах,
Мій народ в задумі,
Очі його в сумі,
Серце його в ранах,
А життя - в туманах.

Ой, не квітни, весно,
Пишними квітками,
Бо народ мій встане,
Розірве кайдани,
Вкриє світ димами,
А поля – тілами.

Ой, не квітни, весно,
Глянь - надходять хмари,
Тугою чорніють,
Гнівом червоніють.
Гой, ви хмари – кари...
Смерть вам, яничари!

Ой, не цвети, весна
/Александр Олесь/ (дословный перевод)

Ой, не цвети, весна, -
Мой народ в кандалах,
Мой народ в думе,
Глаза его в печали,
Сердце его в ранах,
А жизнь - в туманах.

Ой, не цвети, весна,
Пышными цветами,
Ведь народ мой встанет,
Разорвёт кандалы,
Устелет мир дымами,
А поля – телами.

Ой, не цвети, весна,
Глянь - подходят тучи,
Унынием чернеют,
Гневом краснеют.
Гей, вы тучи кары…
Смерть вам, янычары!


наверх


Снiг в гаю
/Олександр Олесь/

Сніг в гаю… але весною
Розів’ється гай...
...Може долею ясною
Зацвіте мій край.

В небі мла, а сонце гляне, -
Мла розтане вмить…
…Може, мій народ повстане -
Морем зашумить!

Сон… але всю землю збуде
Жайворон-гонець…
Ну коли, мій сонний люде,
Знайдеш сну кінець.

Смерть… але її задуше
Пісня, сміх і рух …
Ну, скажи, народна душе,
Чи живий твій дух?

На обличчі рабство, туга,
Безпросвітня мла…
Де ж то гордість твого духа –
Вільного орла?

Що вона тобі робила,
Як віки ти гнив,
Почорнілая могила
Між зелених нив?!

Як вулкан, стоїш ти, згаслий,
Але чую я,
Що в душі твоїй прекрасній
Море ще огня.

Вірю я, що обороне
Сам себе мій край...
О, мій велетню, Самсоне,
Пута розривай!

Снег в лесу
/Александр Олесь/ (дословный перевод)

Снег в лесу… но весной
Распустится лес…
…Может судьбою ясной
Зацветёт мой край.

В небе мгла, а солнце глянет, –
Мгла растает вмиг,
…Может мой народ восстанет –
Морем зашумит!

Сон… но всю землю разбудит
Жаворонок-гонец…
Ну, когда, мой сонный люд,
Найдёшь сну конец.

Смерть… но её задушит
Песня, смех и движение…
Ну, скажи, душа народная,
Жив ли твой дух?

На лице рабство, печаль,
Беспросветная мгла…
Где же гордость твоего духа –
Вольного орла?

Что она тебе делала,
Когда века ты гнил,
Почерневший курган
Меж зелёных нив?!

Как вулкан, стоишь ты, погасший,
Но слышу я,
Что в душе твоей прекрасной
Море ещё огня.

Верю я, что защитит
Сам себя мой край…
О, мой великан, Самсон,
Путы разрывай!

Примечание:
Гай (укр.) – так может называться небольшой лесок в лесостепной зоне Украины.


наверх


Мандри
/Андрій Малишко/

В путь нічого збирати не буду,
Є тютюн і книжки, сухарі,
Десь піду я спокійно між люди,
Поклонюся вечірній зорі.

Так ходили, мабуть, святогори,
Де земля, як волошковий клин,
Так піду я в поля неозорі
І з піснями один на один.

Попрошу собі сил небагато
Молодим і гарячим слівцем,
Щоб на руки всю землю підняти,
Повернути до сонця лицем.

Странствия
/Андрей Малышко/ (дословный перевод)

В дорогу ничего собирать не буду,
Есть табак и книги, сухари,
Вот пойду я спокойно в люди,
Поклонюсь вечерней звезде.

Так ходили, наверно, святогоры,
Где земля, как васильковый клин,
Так пойду я в поля необозримые
И с песнями один на один.

Попрошу себе сил немного
Молодым и горячим словцом,
Чтоб на руки всю землю поднять,
Повернуть к солнцу лицом.


наверх


Луговая зозуля
/народна/


Луговая зозуленька,
Рано, рано,
Луговая зозуленька,
Та й ранесенько.

Усі луги облітала,
Рано, рано,
Усі луги облітала,
Та й ранесенько.

А в одньому не бувала,
Рано, рано,
А в одньому не бувала,
Та й ранесенько.

А в тім саду ночувати буду,
Рано, рано,
А в тім саду ночувати буду,
Та й ранесенько.

Луговая зозуленька,
Рано, рано,
Луговая зозуленька,
Та й ранесенько.

Луговая кукушка
/народная/
(дословный перевод)

Луговая кукушечка,
Рано, рано,
Луговая кукушечка,
Да и раненько.

Все луга облетела,
Рано, рано,
Все луга облетела,
Да и раненько.

А в одном не бывала,
Рано, рано,
А в одном не бывала,
Да и раненько.

А в том саду ночевать буду,
Рано, рано,
А в том саду ночевать буду,
Да и раненько.

Луговая кукушечка,
Рано, рано,
Луговая кукушечка,
Да и раненько.


наверх


Йшла Маруся
/народна/


Йшла Маруся довгим польом,
Йшла Маруся довгим польом,
Іванко йшов сивим коньом.

Серед поля зеленого,
Серед поля зеленого,
Зустріла Іванка свого.

Іван Марусі поклонився,
Іван Марусі поклонився,
Щиро в вічка подивився.

Де ідеш ти, Маню, біла,
Де ідеш ти, Маню, біла,
Де ти бись, моя не била?

Марусенька засміялась,
Марусенька засміялась,
Іванові ручку дала,
Іванові ручку дала.

Шла Маруся
/народная/
(дословный перевод)

Шла Маруся длинным полем,
Шла Маруся длинным полем,
Иванко ехал сивым конём.

Среди поля зелёного,
Среди поля зелёного,
Встретила Иванка своего.

Иван Марусе поклонился,
Иван Марусе поклонился,
Искренне в глазки посмотрел.

Где идёшь ты, Маня, белая,
Где идёшь ты, Маня, белая,
Где ты была, моя не была?

Марусенька засмеялась,
Марусенька засмеялась,
Ивану ручку дала,
Ивану ручку дала.


наверх


Козак від’їжджає
/народна/


Козак від’їжджає,
Дівчинонька плаче:
"Куди їдеш, козаче?
Козаче, соколю,
Візьми мене із собою
На Вкраїну далеку.
Козаче, соколю,
Візьми мене із собою
На Вкраїну далеку".

"Дівчинонько, мила,
Що будеш робила
На Вкраїні далекій?"

"Буду шила, пряла,
Зеленеє жито жала
На Вкраїні далекій.
Буду шила, пряла,
Зеленеє жито жала
На Вкраїні далекій".

"Дівчинонько, мила,
Що ти будеш їла
На Вкраїні далекій?"

"Сухарі з водою,
Аби, серце, із тобою
На Вкраїні далекій.
Сухарі з водою,
Аби, серце, із тобою
На Вкраїні далекій".

"Дівчинонько, мила,
Де ти будеш спала
На Вкраїні далекій?"

"В степу під вербою,
Аби, серце, із тобою
На Вкраїні далекій.
В степу під вербою,
Аби, серце, із тобою
На Вкраїні далекій".

Козак від’їжджає,
Дівчинонька плаче:
"Куди їдеш, козаче?
Козаче, соколю,
Візьми мене із собою
На Вкраїну далеку.
Козаче, соколю,
Візьми мене із собою
На Вкраїну далеку".

Казак отъезжает
/народная/
(дословный перевод)

Казак отъезжает,
Девонька плачет:
"Куда едешь, казак мой?
Казак, сокол мой,
Возьми меня с собой
На Украину далёкую.
Казак, сокол мой,
Возьми меня с собой
На Украину далёкую".

"Девонька, милая,
Чтобы ты делала
На Украине далёкой?"

"Шила бы, пряла,
Зелёную рожь жала
На Украине далёкой.
Шила бы, пряла,
Зелёную рожь жала
На Украине далёкой".

"Девонька, милая,
Чтобы ты ела
На Украине далёкой?"

"Сухари с водою,
Лишь бы, сердце, с тобою
На Украине далёкой.
Сухари с водою,
Лишь бы, сердце, с тобою
На Украине далёкой".

"Девонька, милая,
Где бы ты спала
На Украине далёкой?"

"В степи под вербою,
Лишь бы, сердце, с тобою
На Украине далёкой.
В степи под вербою,
Лишь бы, сердце, с тобою
На Украине далёкой".

Казак отъезжает,
Девонька плачет:
"Куда едешь, казак мой?
Казак, сокол мой,
Возьми меня с собой
На Украину далёкую.
Казак, сокол мой,
Возьми меня с собой
На Украину далёкую".


наверх


Ой, чия то рута-м’ята
/народна/


Ой, чия то рута-м’ята
За водою, гу, за водою,
Що поросла білим зіллям
З лободою, гу, з лободою.

Ой, чого ж ти, да Марієчко
Не полола, гу, не полола?
Чи ти ж свої білі ручки
Поколола, гу, поколола?

Білі ручки та й тіло усе,
Та й тіло усе, гу, та й тіло усе.
Поки ж твого та Іванка
Господь принесе, гу,
Господь принесе.

Ой, чия то рута-м’ята
За водою, гу, за водою...

Примітка: пісня записана Марією Бурмакою на Слобожанщині у Харківській області під час фольклорної експедиції.

Ой, чья та рута-мята
/народная/
(дословный перевод)

Ой, чья та рута-мята
За водой, гу, за водой,
Что поросла белым зельем
С лебедой, гу, с лебедой.

Ой, чего ж ты, да Манечка
Не полола, гу, не полола?
Иль ты свои белы ручки
Уколола, гу, уколола?

Белы ручки, да и тело всё,
Да и тело всё, гу, да и тело всё.
Пока твоего Иванка
Господь принесёт, гу,
Господь принесёт.

Ой, чья та рута-мята
За водой, гу, за водой...

Примечание: песня записана Марией Бурмакой на Слобожанщине в Харьковской области во время фольклорной экспедиции.


наверх


Тихо Дунай воду несе
/народна/


Тихо, тихо Дунай воду несе,
А ще тихше дівка косу чеше,
Вона чеше та і на Дунай несе.

Пливи, косо, тихо за водою,
Пливи, косо, тихо за водою,
А я піду услід за тобою.

Нема краю тихому Дунаю,
Нема впину вдовиному сину,
Нема впину вдовиному сину,
Що звів з ума молоду дівчину.

Тихо, тихо Дунай воду несе,
А ще тихше дівка косу чеше...

Тихо Дунай воду несёт
/народная/
(дословный перевод)

Тихо, тихо Дунай воду несёт,
А ещё тише девушка косу чешет,
Она чешет да и на Дунай несёт.

Плыви, коса, тихо за водой,
Плыви, коса, тихо за водой,
А я пойду вслед за тобой.

Нет конца-края тихому Дунаю,
Нет препона вдовиному сыну,
Нет препона вдовиному сыну,
Что свёл с ума молодую дивчину.

Тихо, тихо Дунай воду несёт,
А ещё тише девушка косу чешет.


наверх


Летять галочки
/народна/


Летять галочки ряд по рідочку,
А зозуля та й попередочку.
Усі галочки та й по лужку сіли,
А зозуля на калині.

Усі галочки та й защебетали,
А зозуля закувала.
Ой-ду, дружечки, ряд по рідочку,
Галочка та й попередочку.

Усі дружечки та й по лавах сіли,
Галочка – на посаді.
Усі дружечки та й заспівали,
Галочка заплакала,
Галочка заплакала.

Летят галочки
/народная/
(дословный перевод)

Летят галочки ряд за рядочком,
А кукушечка, да и спереди.
Все галочки, да и на лужок сели,
А кукушечка на калине.

Все галочки, да и защебетали,
А кукушечка закуковала.
Ой-ду, подруженьки, ряд за рядочком,
Галочка, да и спереди.

Все подружечки, да и по лавам сели,
Галочка – во главе.
Все подружечки, да и запели,
Галочка заплакала,
Галочка заплакала.


наверх


Веснянка
/народна/


Хвалилася береза, хвалилася,
Лелю-полелю, береза:
"В мене гілля до коріння,
В мене гілля,
Лелю-полелю, до коріння".

Хвалилася дівчина, хвалилася,
Лелю-полелю, дівчина:
"В мене коса до пояса,
В мене коса,
Лелю-полелю, до пояса.

В мене личко, як яблучко,
В мене личко,
Лелю-полелю, як яблучко.

В мене брівки, як шнурок,
В мене брівки,
Лелю-полелю, як шнурок.

В мене очі, як тернок,
В мене очі,
Лелю-полелю, як тернок".

Хвалилася береза, хвалилася,
Лелю-полелю, береза...

Веснянка
/народная/
(дословный перевод)

Хвалилась берёза, хвалилась,
Лелю-полелю, берёза:
"У меня ветки до корней,
У меня ветки,
Лелю-полелю, до корней".

Хвалилась дивчина, хвалилась,
Лелю-полелю, дивчина:
"У меня коса до пояса,
У меня коса,
Лелю-полелю, до пояса.

У меня личико, как яблочко,
У меня личико,
Лелю-полелю, как яблочко.

У меня бровки, как шнурок,
У меня бровки,
Лелю-полелю, как шнурок.

У меня глазки, как тёрен,
У меня глазки,
Лелю-полелю, как тёрен".

Хвалилась берёза, хвалилась,
Лелю-полелю, берёза…


наверх


На вгородi верба рясна
/народна/


На вгороді верба рясна,
На вгороді верба рясна,
Там стояла дівка красна.

Вона красна ще й вродлива,
Вона красна ще й вродлива,
В неї доля нещаслива.

В неї доля нещаслива,
В неї доля нещаслива,
Нема того, що любила.

Ой, немає та й не буде,
Ой, немає та й не буде,
Розраяли чужі люде.

Розраяли, розлучили,
Розраяли, розлучили,
Щоб ми в парі не ходили.

На вгороді верба рясна,
На вгороді верба рясна,
Там стояла дівка красна.

В огороде верба густая
/народная/
(дословный перевод)

В огороде верба густая,
В огороде верба густая,
Там стояла девушка красная.

Она красна, да ещё и пригожа,
Она красна, да ещё и пригожа,
У неё судьба несчастливая.

У неё судьба несчастливая,
У неё судьба несчастливая,
Нет того, что любила.

Ой, нет, да и не будет,
Ой, нет, да и не будет,
Отсоветовали чужие люди.

Отсоветовали, разлучили,
Отсоветовали, разлучили,
Чтоб мы в паре не ходили.

В огороде верба густая,
В огороде верба густая,
Там стояла девушка красная.


наверх


Марiєчко, панi
/щедрівка/


Марієчко, пані, ходім з нами,
Ходім з нами та й колядувати,
Святий вечір, добрий вечір!

Ніколи ж мені, мої подружечки –
Та приїхав мій братик із полку,
Святий вечір, добрий вечір!

І привіз мені та три радості:
Зеленую сукню – до вінця надівать,
Святий вечір, добрий вечір!

Дорогий кубок – сватів частовать,
Золотий перстень – шлюб шлюбовать,
Святий вечір, добрий вечір!

Мариечка, пани
/рождественская песня/
(дословный перевод)

Мариечка, пани, идём с нами,
Идём с нами да колядовать,
Святой вечер, добрый вечер!

Некогда же мне, мои подруженьки –
Да приехал мой братик из полка,
Святой вечер, добрый вечер!

И привёз мне да три радости:
Зелёное платье – к венцу одевать,
Святой вечер, добрый вечер!

Дорогой кубок – сватов угощать,
Золотой перстень – брак "браковать",
Святой вечер, добрый вечер!


наверх


Ой, в лiску, лiску
/колядка/

У ліску, ліску
та й на моріжку,
Рай-Рождество!

Там Ганнуся
волики пасе,
Рай-Рождество!

Прийшло до неї
три [пахоляти],
Рай-Рождество!

Одному коня
та й завернула,
Рай-Рождество!

Другому дари
назад вернула,
Рай-Рождество!

Найхорошішому
перстеник дала,
Рай-Рождество!

Перстеник дала
та й поцілувала,
Рай-Рождество! – 3 рази

Ой, в леске, леске
/коляда, рождественская песня/
(дословный перевод)

В леске, леске
да и на муравушке,
Рай-Рождество!

Там Анечка
воликов пасёт,
Рай-Рождество!

Пришли к ней
три паренька,
Рай-Рождество!

Одному коня
да и завернула,
Рай-Рождество!

Второму дары
назад вернула,
Рай-Рождество!

Наилучшему
перстенёк дала,
Рай-Рождество!

Перстенёк дала,
да и поцеловала,
Рай-Рождество! – 3 раза


наверх


Ой, вербо, вербо
/народна/


Ой, вербо, вербо, де ти росла,
Що твоє листячко вода знесла?
Ой, знесла, знесла тиха вода,
А я молода, як ягода.

А я молода, як ягода
Не іду заміж за рік, за два.
А іду заміж аж п’ятого
За того п’яницю проклятого.

Ой, кажуть люди, що він не п’є,
А він щодня з корчми іде.
А я молода проти нього
Несу таляра золотого.

Несу таляра золотого
Викупить коня вороного.
Не раз, не два я викупляла,
Крізь віконечко утікала.

В темнім садочку ночувала,
Різних пташок наслухала.
Соловей каже:
Тьох – тьох, тьох – тьох,
Сипляться сльози, як той горох.
А зозуленька:
Ку – ку, ку – ку,
Нащо я терплю таку муку?

Ой, вербо, вербо, де ти росла,
Що твоє листячко вода знесла...

Ой, верба, верба
/народная/
(дословный перевод)

Ой, верба, верба, где ты росла,
Что твои листья вода унесла?
Ой, унесла, унесла тихая вода,
А я молодая, как ягода.

А я молодая, как ягода
Не иду замуж уж год и два.
А иду замуж аж на пятый
За того пьяницу проклятого.

Ой, молвят люди, что он не пьёт,
А он, что ни день, из корчмы идёт.
А я моложе против него
Несу талера золотого.

Несу талера золотого
Выкупить коня вороного.
Не раз, не два я выкупала,
Через окошечко убегала.

В тёмном садочке ночевала,
Разных пташек послушала.
Соловей молвит:
Тёх – тёх, тёх – тёх,
Сыпятся слёзы, что твой горох.
А кукушечка:
Ку – ку, ку – ку,
Зачем терплю я такую муку?

Ой, верба, верба, где ты росла,
Что твои листья вода унесла...


наверх


Ой гай, мати
/народна/


Ой гай, мати, ой гай, мати,
Ой гай зелененький...
Уїжджає з України
Козак молоденький.

Виїжджавши, шапку знявши,
Низенько вклонився:
"Ой, прощайте, слобожани,
Може, з ким сварився!"

Хоч сварився, не сварився,
Аби помирився,
Як виїхав на битий шлях –
Слізоньками вмився.

Не жаль мені доріженьки,
Що пилом припала,
А жаль мені дівчиноньки,
Що дарма пропала!

Ой гай, мати, ой гай, мати,
Ой гай зелененький...
Ой поїхав з України
Козак молоденький.

Примітка:
Слобожани – жителі Слобідської України, які мешкали по слободах.

Ой лес, мама
/народная/
(дословный перевод)

Ой, лес, мама, ой, лес, мама,
Ой, лесок зелёненький…
Уезжает с Украины
Казак молоденький.

Выезжавши, шапку снявши,
Низко поклонился:
"Ой, прощайте, слобожане,
Может, с кем ругался!"

Хоть ругался, не ругался,
Лишь бы помирился,
Как выехал на торный путь –
Слезами умылся.

Не жаль мне дороженьки,
Что пылью укрыта,
А жаль мне девчоночку,
Что зазря пропала!

Ой, лес, мама, ой, лес, мама,
Ой, лесок зелёненький…
Ой, поехал с Украины
Казак молоденький.

Примечание:
Слобожане – жители Слободской Украины, которые проживали в слободах.


наверх